Raadplegingen gebeuren enkel na afspraak !


We proberen de tijd dat u in de wachtzaal moet verblijven te beperken. Daarom is het belangrijk dat de consultaties zo stipt mogelijk verlopen.  Kom niet te vroeg en ook niet te laat op je afspraak.

Een afspraakmoment duurt 15 minuten. Kom je met twee boek dan 2 afspraakmomenten.

Wanneer je komt voor een uitgebreid onderzoek voor de verzekering, invullen van papieren voor de FOD-Gezondheid, een ingreep, een preoperatief onderzoek, elke consultatie waarvan je verwacht dat het langer zal duren dan de voorziene 15 minuten... neem dan telefonisch contact op met de dokter!

Ook voor dringende zaken ( snijwonde, valpartij, plotse hevige pijn,…): bel de dokter!

Wanneer de online agenda vol lijkt te zitten… bel de dokter: deze houdt steeds afspraakmomenten vrij die pas de dag zelf beschikbaar zullen worden gesteld.

Ingeval hoogdringende hulp nodig: bel  112 !

Kan je je afspraak niet nakomen: VERWITTIG ons dan op tijd.

Bij elke consultatie proberen wij voldoende voorschriften te voorzien tot een volgende afspraak. Voorschriften kunnen daarom niet telefonisch geregeld worden.

Ook voor het invullen van attesten voor werkonbekwaamheid, verwijsbrieven, sportattesten,… vragen we u om een afspraak te maken. Zo kunnen we deze samen vlot en correct invullen en krijgt u het attest onmiddellijk mee terug.


Een afspraak kan je telefonisch maken op het nummer 03/772.27.57

OF ONLINE via deze link.

of via de APP van mijnonlineagenda

( ZIE "AFSPRAAK MAKEN"  - rubriek bovenaan deze pagina)


Consultaties zijn mogelijk mits een aantal voorzorgsmaatregelen:

-              Enkel op afspraak ( 1 persoon per afspraakmoment )

-              Kom alleen ( of met maximum 1 begeleider/familielid  )

-              Maximum 2 personen in de wachtzaal ( hou afstand !!! ). Anders: wacht buiten.

-              Breng geen kinderen mee tenzij zij de patiënt zijn 

-              Draag een mondmasker tijdens de raadpleging  ( van huis mee te brengen  ) 

-              Ontsmet onmiddellijk na aankomst uw handen met een alcoholoplossing

-              Gelieve cash betalingen te vermijden


Heeft u ziekteverschijnselen als koorts, hoest, kortademigheid, neusloop, verlies van geur of smaak, misselijkheid/diarree, spierpijn: kom dan niet naar de praktijk … maar TELEFONEER ons eerst!

Patiënten met symptomen van een infectie worden gezien  tijdens aparte afspraakmomenten zodat ze nooit in contact komen met niet-geïnfecteerde patiënten..              


In sommige gevallen bieden telefonische- of videoconsultaties een veilig alternatief.Huisbezoeken

Gelieve huisbezoeken aan te vragen voor 10u  ( tenzij in dringende gevallen natuurlijk ) - ALTIJD telefonisch !

Hou er rekening mee dat de kwaliteit van zorgen in de praktijk toch altijd iets beter is dan op huisbezoek omdat we in het dokterskabinet beter uitgerust zijn en alle nodige materiaal ter beschikking hebben.