Wanneer het meer dan 10 jaar geleden is dat je gevaccineerd werd


tegen de klem ofte tetanus


spreek dan af met je dokter voor een herhalingsinenting !


Deze zal ook bescherming bieden tegen difterie en kinkhoest.

.