20 januari 20

Wanneer is geen arbeidsongeschiktheidsattest nodig en kan de patiënt zelf een quarantainegetuigschrift verkrijgen?

Huisartsen worden tijdens deze omikron-golf overstelpt met vragen naar arbeidsongeschiktheidsattesten (A.O). In heel wat gevallen is een A.O. niet nodig en kan de patiënt zelf een quarantainegetuigschrift verkrijgen. We zetten het voor u op een rijtje:


Arbeidsongeschiktheidsattest

Quarantaine-getuigschrift

 • Patiënt is arbeidsgeschikt maar moet quarantaine volgen omwille van HRC of asymptomatische covid +
 • 70% loonbehoud voor werknemers; zelfstandigen overbruggingsrecht
 • In principe wordt een getuigschrift van quarantaine opgesteld door medewerkers van het call center die dat doen op autoriteit van de Regionale Gezondheidsinspecteurs. Hoog-risico contacten kunnen zelf dat quarantainecertificaat voor hun werkgever downloaden (maximale duur 10 dagen) via www.mijngezondheid.be  aan de hand van de code die ze van het call center krijgen.
 • Hoe krijg ik mijn quarantainecertificaat?


Geen Quarantaine-getuigschrift nodig

 • Verplichte quarantaine maar kan 100% telewerken


Afwezigheidsattest 36u voor werknemers via Self Assessment Testing Tool

 • Werknemers, die milde symptomen ervaren die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus, kunnen via de Self Assessment Testing Tool nagaan of een gratis coronatest zinvol is.  Als de werknemers de vragenlijst hebben ingevuld, is het mogelijk dat het resultaat aanbeveelt om zich te laten testen op COVID-19. Zij krijgen daarvoor een activatiecode. De werknemers hebben dan het recht om van het werk afwezig te zijn om zich te laten testen. De tool levert hiervoor een afwezigheidsattest af.
 • Het attest is een bewijs dat de werknemers een coronatest hebben aangevraagd wegens milde klachten. Het vermeldt de dag en het uur waarop de activatiecode voor de test werd uitgegeven. Aangezien het om een gerechtvaardigde afwezigheid gaat, behoudt de werknemer zijn volledige loon (ten laste van de werkgever).
 • Werknemers die niet kunnen telewerken, mogen afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om een test te laten afnemen tot en met het resultaat van de test. Maar er is een maximumduur van 36 uur vastgelegd die ingaat vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de tool. Kunnen de werknemers wel telewerken, dan voeren de werknemers de arbeidsovereenkomst verder uit via telewerk tot het testresultaat bekend is. Ook in dit geval geldt een maximumduur van 36 uur die loopt vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de tool.
 • Deze regeling geldt van 19 november 2021 tot en met 28 februari 2022.

14 januari 2022:

Info op Gezondheid en Wetenschap:  https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/alles-over-corona


7 januari 2022:

In verband met de zelftest:

Wat je het best doet: eerst even in de keel gaan met de wisser, dan in de neus.

Het virus komt eerst in de keel en is daar het meest aanwezig. Dus is het logisch dat je pas zeker weet of je besmet bent als je het daar test.

Uit nieuw onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk blijkt dat zelftests pas drie dagen na een positieve PCR-test de besmettingen zouden detecteren.

In het begin van een infectie is de viruswaarde altijd laag. PCR-testen zijn gevoeliger en detecteren die besmetting sneller. Wat je het best doet in geval van twijfel, is meerdere dagen na elkaar testen. Dan ben je zeker.

5 januari 2022:

Nieuwe regels vanaf 10 januari 2022:


Quarantaine na een hoogrisicocontact

Voor gevaccineerde personen wordt een onderscheid gemaakt.

Werd u minder dan 5 maanden geleden voor het laatst geprikt (basis- of boostervaccinatie) dan:

 • hoeft u niet in quarantaine;
 • hoeft u geen PCR-test te laten afnemen.

Werd u meer dan 5 maanden geleden voor het laatst geprikt (basis- of boostervaccinatie) dan:

 • moet u 10 dagen in quarantaine;
 • mag u de quarantaine verlaten vanaf dag 4 op voorwaarde dat u elke dag een zelftest aflegt  ( met negatief resultaat !!  ) en dit tot en met dag 10;
 • hoeft u geen PCR-test te laten afnemen.

Bent u niet gevaccineerd, dan:

 • moet u 10 dagen in quarantaine;
 • mag u de quarantaine verlaten vanaf dag 7 op voorwaarde dat u elke dag een zelftest aflegt  (  met negatief resultaat !! ) en dit tot en met dag 10;
 • hoeft u geen PCR-test te laten afnemen.

Isolatie na een besmetting met COVID-19

Legde u een PCR-test of snelle antigeentest (RAT) af en werd bij u een besmetting met COVID-19 vastgesteld, dan:

 • moet u 7 dagen in isolatie;
 • mag u de isolatie na 7 dagen verlaten op voorwaarde dat u geen symptomen meer heeft en een negatieve zelftest aflegt.
 • hoeft u nadien geen PCR-test te laten afnemen.

28 december 2021:

Iedereen die nu zelfs maar milde symptomen heeft van een verkoudheid, moet zich laten testen. Want hij of zij kan omikron-besmet zijn. Daarvoor pleit onder andere viroloog Marc Van Ranst. “Een loopneus kan al een symptoom zijn van een omikronbesmetting.”

16 december 2021:

Aanpak bij personen die zich niet kunnen laten vaccineren tegen COVID-19

In zeer uitzonderlijke gevallen kan/mag een persoon om strikte medische redenen zich niet of onvolledig laten vaccineren tegen Covid-19 wegens zeer hoog risico op ernstige of allergische reacties bij inenting.

Om te kunnen reizen en deel te nemen aan culturele evenementen en het maatschappelijk leven, hebben deze personen testen nodig om een Covid Safe Ticket (CST) te verkrijgen.

Voor personen met een risico op ernstige allergische reactie die geen enkel inenting tegen Covid hebben gehad, wordt daarom een terugbetaling van COVID-testen (zowel PCR-testen als snelle antigeentesten) voorzien, zodat zij een testcertificaat kunnen verkrijgen. De terugbetaling van de labofacturen geldt voor een periode van 1 jaar, en is automatisch verlengbaar, tenzij deze procedure wordt aangepast.

Personen die een zeer ernstige bijwerking hadden na een eerste vaccinatie tegen COVID-19 kunnen vanaf vandaag ook een vaccinatiecertificaat verkrijgen. Het gaat over een zeer beperkt aantal personen waarbij het vervolledigen van de vaccinatie niet mogelijk is, zelfs niet in een ziekenhuisomgeving. Dit CST is enkel van toepassing op het Belgisch grondgebied.

Als zij een positieve PCR-test afleggen, krijgen de betrokken personen een herstelcertificaat. Hiermee kunnen zij een CST verkrijgen dat vanaf dag 12 na de positieve test gedurende 180 dagen geldig blijft.

Concreet stappenplan

 1. De/een huisarts of een arts in het vaccinatiecentrum verwijst naar een referentiearts/ allergoloog uit de officiële RIZIV-lijst met referentiecentra (zie https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/liste_centre_lijst_centra_allergologie.pdf )
 2. De referentiearts bepaalt of vaccinatie al dan niet aan de orde is. Hij/zij zal steeds eerst onderzoeken of een vaccinatie toch mogelijk is, eventueel in een ziekenhuisomgeving. Enkel indien dat niet mogelijk is, zal de referentiearts op een officieel aanvraagformulier (zie bijlage) verklaren dat de persoon niet mag gevaccineerd worden. Op dit attest moet de patiënt, indien hij partieel is gevaccineerd, zijn uitdrukkelijke schriftelijke toelating geven aan de mutualiteiten om zijn gegevens te verwerken als hij een CST wil verkrijgen (zie ook handleiding onderaan deze brief). Op basis van dit attest krijgen deze personen ook onbeperkt COVID-testen terugbetaald.
 3. De persoon bezorgt de officiële verklaring van de referentie-allergoloog aan de adviserend arts van het ziekenfonds, zodat na goedkeuring de COVID-testen worden terugbetaald en/of een CST wordt afgeleverd.
 4. Een attest van de huisarts of andere specialist is dus niet voldoende en wordt niet aanvaard.8 december 2021:

Domus Medica lanceert vandaag een nieuwe website: mijncoronatest.be. Huisartsen kunnen deze website communiceren naar patiënten om hen de weg te wijzen naar de juiste tool, bijvoorbeeld om een testcode aan te vragen of om de resultaten van hun coronatest te raadplegen. 


3 december 2021:

Sinds juni vorig jaar heeft het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis ongeveer veertien jonge patiënten behandeld met het Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, de officiële naam van die ontstekingsziekte. “Meestal gaat het om gezonde kinderen die vier tot acht weken nadat ze een coronabesmetting – meestal met milde symptomen - hebben doorgemaakt, toch plots heel ziek worden”, legt Thomas Crijnen uit. “Hun immuunsysteem verwart lichaamseigen cellen met het virus en valt het eigen lichaam aan, met aantasting van organen tot gevolg. Dat begint vaak met rode vlekken, ontstoken ogen, keel en mond. Maar de ontstekingsreactie kan zich ook richten op de organen zoals het maag-darmstelsel, het hart en de grote bloedvaten.”

Het gevolg is dan dat kinderen toch op intensieve zorgen belanden, medicatie nodig hebben om hun hart te ondersteunen en soms ook aan de beademing liggen. “Dat is enorm schrikken voor de kinderen en hun ouders”, weet Thomas Crijnen. “De ontstekingen kunnen ook blijvende schade veroorzaken. Als de hartspier ontstoken is, mogen kinderen een half jaar niet meedoen aan de turnles en niet sporten, wat heel belastend is en een kind in een sociaal isolement kan plaatsen. Als ik hoor dat ouders kinderen bewust samen laten spelen om er zo voor te zorgen dat iedereen corona heeft gehad, heb ik daar dus ernstige bedenkingen bij.”


De gemiddelde leeftijd waarop kinderen het MIS-C syndroom krijgen, ligt rond de 10-15 jaar. In het ZNA Paola Kinderziekenhuis werden ook al baby’s en peuters opgenomen. “Gelukkig heeft iedereen het overleefd, maar ik weet dat er in België al wel kinderen aan zijn gestorven. Dat aantal ligt gelukkig op minder dan 1% van de kinderen die MIS-C oplopen. De gemiddelde opname op intensieve zorgen is vier tot vijf dagen, maar de hele opname in het ziekenhuis duurt vaak langer. Hoe ernstiger de klachten, hoe langer een patiënt moet blijven”, zegt Crijnen.


Tijdens de eerste coronagolf was de aandoening nog niet echt bekend, tot artsen op een bepaald moment vaststelden dat sommige kinderen symptomen ontwikkelden die deden denken aan de ziekte van Kawasaki. Dat is ook een ontstekingsreactie, maar milder dan MIS-C. “Sinds het eind van de eerste golf zijn artsen er alerter op geworden en wordt er ook onderzoek naar gedaan”, weet Thomas Crijnen. “Wij hadden acht patiëntjes in de tweede golf. In februari waren er in heel België 136 casussen vastgesteld. De derde golf bleef het rustig, maar nu zien we dus weer een stijging. Dat hoor ik ook van collega’s in andere ziekenhuizen. De afgelopen weken kregen wij drie nieuwe jonge patiënten binnen, dat is dus relatief veel. In totaal wordt het aantal patiënten dat in België opgenomen is geweest met MIS-C op zo’n tweehonderd tot tweehonderdvijftig geschat.”

In het UZ Gent wordt landelijk onderzoek verricht naar het syndroom. Artsen schatten de kans op MIS-C bij de besmetting van een kind ongeveer op een op de drieduizend, wat dus een behoorlijk aantal is. Paniek is niet nodig, maar het is wel goed als huisartsen, kinderartsen en ook ouders zelf alert zijn op de symptomen en het verband met een coronabesmetting een paar weken eerder. Thomas Crijnen: “Corona is dus niet voor alle kinderen onschuldig, daar moeten we rekening mee houden.”

3 december 2021:

Nu de besmettingen in de scholen oplopen, rijst in héél wat gezinnen de vraag: wat moeten we doen met dat zieke kind? Moet het hele gezin in quarantaine? Wie moet wanneer getest worden? Gezonheidsinstituut Sciensano heeft daar nu duidelijkheid over gegeven.

In een nieuwe update klinkt het dat gevaccineerde huisgenoten van een besmet persoon die niet geïsoleerd kan worden - bijvoorbeeld omdat het een jong kind is - een test moeten afleggen tussen dag 3 en 6 van de eerste symptomen of positieve test van de besmette huisgenoot. Als die test negatief is, mogen de huisgenoten uit quarantaine komen. Op het eind van de ziekte van de besmette persoon - vanaf dag 10 na de symptomen of positieve test - moet wel nog een tweede test afgelegd worden.


Kan de huisgenoot zich wel isoleren, dan doe je ook een test op dag 3 tot 6 na het laatste contact met die huisgenoot. Is die negatief, dan ben je uit quarantaine.

Voor niet-gevaccineerde huisgenoten veranderen de regels niet. Als de huisgenoot zich niet kan isoleren, blijf je de facto met je huisgenoot in quarantaine. Op het eind van de ziekte van de besmette persoon leg je een test af op dag 1 én een test op dag 7. Is die laatste negatief, dan is je quarantaine voorbij.


Het Nieuwsblad meldt op 2 december 2021:

Vanaf 2 december  kan je je op de reservelijst Qvax zetten voor je coronaboosterprik. Maar wat was die Qvax-lijst ook alweer, word je zo écht sneller gevaccineerd en moet je geen rekeninghouden met de tijd tussen je laatste prik en de booster?

Wat was de Qvax-lijst ook alweer?

“De Qvax-lijst is de centrale elektronische reservelijst voor Covid-19 vaccins in een vaccinatiecentrum in jouw buurt”, zegt Joris Moonens van het agentschap Zorg en Gezondheid. “Bij je inschrijving kan je aangeven op welk moment je beschikbaar bent om snel te worden opgeroepen. Je vult een aantal gegevens in: naam, rijksregisternummer, e-mail en telefoonnummer. Je duidt aan op welke momenten je de komende week of weken beschikbaar bent om snel naar het vaccinatiecentrum te gaan. Je engageert je dat je die kalender up-to-date houdt en daadwerkelijk beschikbaar bent op die momenten. Wanneer het vaccinatiecentrum op een bepaalde dag dan vaccins over heeft, kan het je oproepen met een mail of een sms. Ook wanneer er vrijgekomen afspraken zijn, kunnen die worden opgevuld met mensen van op de Qvax-lijst. De naam Qvax komt van Quick Vaccination.”


Maar wie zich niet op die lijst zet, krijgt toch ook zijn boosterprik?

“Uiteraard. Net zoals voor de eerste coronaprikken zal je ook nu weer een oproep krijgen. Die oproep ontvang je langs drie kanalen. Je krijgt een brief in je brievenbus. Je krijgt een mail in je elektronische mailbox van de overheid, die je kan openen via mijnburgerprofiel. En als we via je ziekenfonds je regulier mailadres hebben, sturen we ook daarheen nog eens een uitnodiging.”


Als ik sowieso toch word opgeroepen, waarom zou ik me dan op de Qvax-lijst zetten?

“Omdat je op die manier sneller gevaccineerd zult zijn en ook omdat je zo de organisatie van de vaccinatiecentra helpt te optimaliseren. De vorige keer was die hulp zeer welkom om geen vaccins verloren te laten gaan. Deze keer is die hulp welkom om de boostercampagne zo snel mogelijk afgerond te krijgen.”


De tijd tussen de laatste prik en de boosterprik is belangrijk. Kan ik mij via Qvax inschrijven voor een ‘vroegere’ datum dan de verplichte tussenperiode?

“Je zal je via het Qvax-systeem op een té vroege datum kunnen inschrijven, maar je zal dan wel niet worden opgeroepen zolang de tussenperiode niet voorbij is. Even ter herinnering zijn dit de tussenperiodes: wie het vaccin van Johnson & Johnson kreeg, moet twee maanden wachten sinds de eerste en enige dosis; bij AstraZeneca is het vier maanden wachten na de tweede dosis; personen die gevaccineerd werden met Moderna of Pfizer/BioNTech wachten minstens zes maanden na hun tweede prik.”


Moet je meerderjarig zijn voor de Qvax-lijst?

“Ja. De overheid heeft beslist dat voorlopig enkel mensen ouder dan achttien jaar de boosterprik krijgen.”


 Als ik me op de Qvax-lijst zet, vul ik dan één bepaald tijdstip in?

“Dat kan, maar is niet zo handig. Want als je voor dat tijdstip niet wordt opgeroepen, is je kans op een vervroegde prik ook meteen weg. Beter is een reeks data op te geven of bijvoorbeeld: elke donderdagnamiddag.”


Hoe snel krijg ik bericht dat mijn Qvax-afspraak doorgaat?

“Dat hangt een beetje van vaccinatiecentrum tot vaccinatiecentrum af. Sommigen lassen op het einde van de dag een periode in voor de Qvax’ers, anderen doen het meer on the spot, wanneer ze zien dat ze vaccins en personeel over hebben. Soms zal je dus binnen het uur moeten afkomen, of anders heb je wat meer tijd. Maar meestal is de oproep voor de dag zelf.”


Als ik de Qvax-afspraak toch niet haal, wat dan?

“Als je niet of te laat reageert op een oproep, moet je je opnieuw helemaal inschrijven. Tenzij je een reeks data opgaf, dan blijf je in running voor die volgende data.”

Soms moet een Qvax’er binnen het uur naar het vaccinatiecentrum.


Haalt Qvax me automatisch van het reguliere oproepingssysteem?

“Inderdaad. Qvax’ers die hun prik kregen, worden automatisch van het reguliere oproepsysteem gehaald. Je moet daar zelf niets voor doen.”


Kan ik op de Qvax-lijst mijn vaccin kiezen?

“Ongeacht je eerste vaccin(s), je booster zal altijd een boodschapper- of zogenoemd mRNA-vaccin zijn: Pfizer of Moderna.”


1 december 2021:

Vaccinatie doet de kans op coronasterfte exponentieel afnemen, zo blijkt uit wetenschappelijke gegevens. Niet-gevaccineerden in de leeftijdsgroep 55 tot 64 jaar hebben bijna vijftig keer meer kans op een overlijden dan zij die wel zijn ingeënt. ( bron: Sciensano )

1 december 2021:

Hoe lang na een COVID-infectie moet je wachten voor de extra prik?

Volgens de richtlijn van de Hoge Gezondheidsraad mag de booster vaccinatie gewoonlijk minimaal 14 dagen gegeven worden na genezing, of minimaal 14 dagen na een positieve PCR, indien geen klachten. 

.

1 december 2021:

APB meldt ons dat sommige artsen patiënten na een Hoog Risico Contact (HRC) naar de apotheek verwijzen voor een PCR-test.

Apothekers voeren echter geen PCR-testen uit. Voor PCR-testen kan de patiënt enkel terecht in de huisartsenpraktijk of testcentrum. De patiënten kunnen wel in de apotheek terecht voor sneltesten

1 december 2021:

Volgens een Europese verordening hebben patiënten enkel recht op een herstelcertificaat na een positieve PCR-test. Patiënten die zich niet kunnen of wensen te laten vaccineren tegen covid19 krijgen dus geen herstelcertificaat na een positieve covid-19 sneltest bij de apotheker of huisarts.

Het Nieuwsblad meldt op 29 november 2021:

Zelfs een milde coronabesmetting kan bij zwangere vrouwen soms dodelijk uitwerken voor de ongeboren baby, denken onderzoekers van het Erasmus MC, het universitair medisch centrum in Rotterdam. Ze hebben van dertien baby’s die voor de geboorte in de buik zijn overleden vastgesteld dat de moeder een corona-infectie achter de rug had, bevestigt gynaecoloog Sam Schoenmakers na berichtgeving door de Volkskrant.

De placenta’s van de moeders waren kapotgegaan door de infectie, zegt Schoenmakers. De toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar het ongeboren kind kwamen daardoor in de knel. “Wij denken dat het te maken heeft met de deltavariant. Daarvoor hebben wij dit niet gezien”, zegt de gynaecoloog. Hij voegt er een advies aan zwangere vrouwen aan toe: “Laat je vaccineren. Als je geen corona krijgt, dan krijg je dit ook niet.” Alle dertien moeders die hun baby verloren, waren ongevaccineerd.

Dat advies geven ook gynaecologen en verloskundigen, aangezien vaccinatie de kans op ernstige ziekte door het virus fors kleiner maakt.


26 november 2021:

Eens iedereen de kans heeft gehad om zich nogmaals te laten vaccineren tegen het coronavirus dan zal die boosterprik ook nodig zijn om over een geldige coronapas te beschikken. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gezegd aan VTM Nieuws.

De coronapas licht nu groen op bij iedereen die zich twee keer heeft laten vaccineren tegen het coronavirus, of één keer in het geval van een vaccinatie met Johnson&Johnson. Maar in de toekomst zal een boosterprik nodig zijn voor een geldig vaccinatiecertificaat, aldus Vandenbroucke. Dat is volgens de Vooruit-vicepremier niet voor morgen, maar wordt wel van kracht op het moment dat iedereen de kans heeft gehad om zich nog eens te laten inenten.

Dat iedereen de kans krijgt op een boosterprik is eerder al beslist. De concrete modaliteiten, zoals de timing of het type vaccin, moeten echter nog worden afgesproken. De ministers van Volksgezondheid buigen zich daar zaterdag over op de ministeriële conferentie.

26 november 2021:

In Zuid-Afrika grijpt een nieuwe variant van het coronavirus razendsnel om zich heen. Biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven) analyseerde de eerste data. “Daaruit blijkt het voordeel dat B.1.1.529 heeft tegenover de nu dominante deltavariant drie keer groter is dan het voordeel dat delta had tegenover zijn voorganger, de alfavariant uit Engeland”, zegt Wenseleers in De Morgen. “Alle signalen wijzen erop dat dit een uiterst zorgwekkende nieuwe variant is.”

“De nieuwe variant combineert het slechtste van alle vorige, of vanuit het perspectief van het virus: het beste. B.1.1.529 beschikt over een groot aantal mutaties. Die bleken bij eerdere varianten zowel gelinkt met een transmissievoordeel als met een groter vermogen om ons immuunsysteem te verschalken. Alleen al in het zogenoemde stekeleiwit, cruciaal bij het binnendringen van onze cellen, beschikt B.1.1.529 over ruim dertig mutaties.”

.