De vaccins tegen COVID-19 voor herfst-winter 2023-2024

Voor de vaccinatiecampagne herfst-winter 2023-2024 zullen aangepaste vaccins beschikbaar zijn, gericht tegen de XBB.1.5.-stam

De XBB.1.5.-stam behoort tot de XBB-Omicron-subvariant van het SARS-CoV-2-virus die op dit ogenblik dominant is in Europa (ook in België) en andere delen van de wereld).


Advies Hoge Gezondheidsraad herfst-winter 2023-2024

De Hoge Gezondheidsraad heeft in juni aanbevelingen gepubliceerd over de vaccinatie tegen COVID-19 voor de herfst-winter 2023-2024.

Enkele belangrijke punten uit het Advies van de HGR:

 • Hoge leeftijd, verblijf in een instelling, onderliggend lijden, obesitas, zwangerschap  en immuundepressie blijven de belangrijkste risicofactoren voor ernstige COVID-19. Personen met deze risicofactoren zijn dan ook de belangrijkste doelgroepen voor een herhalingsinenting.
 • Bij kinderen en adolescenten is ernstige COVID-19 door de Omicron-variant zeer zeldzaam. Het multisystem inflammatory syndrome (MIS-C) bij kinderen is minder frequent en minder ernstig met de Omicron-variant.
 • Bescherming door een mRNA-vaccin tegen ernstige COVID-19 door de Omicron-variant blijft tot 6 maand na een boosterdosis hoog. Bescherming tegen infectie en overdracht en tegen symptomatische infectie is lager dan tegen ernstige ziekte, en daalt sneller en meer uitgesproken.
 • Long-COVID bij volwassen lijkt minder frequent na infectie met een Omicron-variant.
 • Met de boosterdoses van de mRNA-vaccins zijn geen nieuwe signalen van ongewenste effecten gedetecteerd.
 • Het heeft op dit ogenblik geen zin heeft om antilichaamtiters te bepalen om te weten of een bijkomende booster voor een individu meer of minder zinvol is.

Aanbeveling voor systematisch een herhalingsinenting

 • Groep 1: personen met verhoogd risico van ernstige COVID-19 (hospitalisatie, opname op een intensieve-zorgenafdeling, overlijden):
  • personen vanaf 65 jaar;
  • personen die in een instelling verblijven;
  • zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap;
  • personen met BMI = 40 kg/m2;
  • patiënten vanaf de leeftijd van 18 jaar met minstens één comorbiditeit (chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd):
   • longaandoeningen (inclusief ernstig astma)
   • hartaandoeningen (met inbegrip van hypertensie met cardiale complicaties),
   • leveraandoeningen
   • nieraandoeningen
   • metabole aandoening (inclusief diabetes)
   • neurologische of mentale aandoening (bv. dementie, ernstige depressie)
   • bepaalde zeldzame aandoeningen (met inbegrip van Down-syndroom met geassocieerde comorbiditeiten of immunologische stoornissen)
  • patiënten vanaf de leeftijd van 18 jaar met immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd);


Voor kinderen en adolescenten < 18 jaar moet een specifieke focus gelegd worden op immuungedeprimeerde patiënten en kinderen/adolescenten met ernstige chronische ziekten of met bepaalde zeldzame aandoeningen (met inbegrip van Down-syndroom met geassocieerde comorbiditeiten of immuundepressie).

 • Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector, binnen en buiten zorginstellingen.
  • Men hoopt vooral dat er door een bijkomende dosis minder uitval van personeel zou zijn in periodes van respiratoire epidemieën.
  • Voor een lijst van de personen in deze doelgroep, zie blz. 20 en 21 van document Advies 9597&9611 Vaccinatiestrategie-Covid-19.
 • Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen (cocoonvaccinatiestrategie) als (zeer) ernstig immuungedeprimeerde personen.


Aanbeveling voor een herhalingsinenting op individuele basis

Bij personen van 18 tot 65 jaar die niet behoren tot een van de 3 bovenvermelde groepen, maar die roken, fysiek inactief zijn, of overmatig alcohol drinken of middelen misbruiken, wordt aanbevolen om te vaccineren op individuele basis, na overleg met de arts. De HGR citeert enkele studies waaruit blijkt dat deze personen een hoger risico zouden hebben van complicaties, zij het minder dan de hoogrisicogroepen (zie hoger, “groep 1”).

Geen systematische herhalingsinenting

Bij gezonde kinderen, adolescenten en personen jonger dan 65 jaar (niet behorend tot een van de bovenvermelde groepen) wordt routinematige vaccinatie tegen COVID-19 niet aanbevolen, dit in de huidige context van Omicron-circulatie en de hoge immuniteit in de bevolking ten opzichte van COVID-19.


Bijkomend over zwangere vrouwen

Aanbeveling van de HGR over de vaccinatie van zwangere vrouwen:

 • Vrouwen die nog niet werden gevaccineerd tegen COVID-19: primovaccinatie, gevolgd door een herhalingsinenting na 6 maanden.
 • Vrouwen die reeds een herhalingsinenting kregen in het verleden: bijkomende booster in winter 2023-2024, met een interval van minstens 6 maanden tussen de vorige booster.

De beschikbare gegevens wijzen er op dat COVID-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap met een mRNA-vaccin geen nadelig gevolgen heeft voor de zwangerschap en voor het kind.


Wanneer de herhalingsinenting toedienen?

In het geval dat beide vaccins aanbevolen zijn, beveelt de HGR aan om het vaccin tegen COVID-19 en het vaccin tegen influenza gelijktijdig toe dienen in oktober. De HGR stelt voor om het griepvaccin in de rechterarm en het COVID-19-vaccin in de linkerarm toe te dienen (om lokale reacties optimaal te monitoren).
 
Als de vaccins niet gelijktijdig (kunnen) toegediend worden, wordt als optimale periode september en oktober aanbevolen voor het vaccin tegen COVID-19, en vanaf midden oktober voor het vaccin tegen influenza.

Een interval van minimum 6 maanden wordt aanbevolen tussen de boosterdosis en een vorige booster van het COVID-19 vaccin.


Vanaf vandaag 27 april 2023 vervallen alle coronamaatregelen ook de isolatieverplichting.

23 november 2022:

Heel ongewone covid-symptomen

'Harige tong', 'speldenprikken', en 'Covid teen' zijn maar een paar  verwarrende maar reële symptomen van het coronavirus, zo staat te lezen in The New York Times.

“Op dit punt in het lange traject van de pandemie kennen veel mensen de klassieke symptomen van een covid-19 infectie: keelpijn, een nare hoest, congestie, koorts en oververmoeidheid. Maar een kleine groep mensen ontwikkelt ook minder gebruikelijke symptomen, die kunnen klinken als iets uit kinderboeken: harige tongen, paarse tenen, littekens die op hun gezicht uitlopen.”

"Elke infectieziekte heeft gewone en ongewone verschijnselen," zegt dr. Mark Mulligan, een specialist in infectieziekten aan NYU Langone Health. En wanneer we meer weten over het coronavirus, zegt hij, kunnen we de onderliggende oorzaken van deze zeldzame symptomen beter begrijpen - maar tot dan is het grotendeels giswerk.

Opmerkelijke symptomen zijn een onderdeel van covid sinds het begin van de pandemie - het verlies van smaak en reuk is een verontrustend teken van de ziekte geworden. Covid kan ook de menstruatiecyclus verstoren, een bijwerking die sommige vrouwen ook na vaccinatie hebben gemeld.

Uit een studie van meer dan 60.000 mensen die positief testten op covid, bleek dat een klein percentage last had van suizende oren, pijnlijke ogen, uitslag, rode striemen op hun gezicht of lippen, haaruitval en ongewone gewrichtspijnen. Een grotere analyse van meer dan 600.000 mensen in Groot-Brittannië toonde aan dat een fractie van degenen met covid ook paarse zweren en blaren op hun voeten ontwikkelden en gevoelloosheid over hun hele lichaam, naast andere kwalen.

Artsen weten niet zeker waarom slechts sommige mensen de ongewone symptomen ontwikkelen. Genetica zou een rol kunnen spelen, zegt dr. Mulligan; de vaccinatiestatus zou er ook iets mee te maken kunnen hebben, aangezien een niet-gevaccineerde persoon een ernstiger infectie zou kunnen hebben, die een ander verloop van de symptomen zou kunnen veroorzaken. Wetenschappers hebben ook ontdekt dat het coronavirus bij een minderheid van de mensen de bloedbaan kan binnendringen, wat betekent dat het mogelijk is dat het virus verschillende organen in het lichaam kan binnendringen en symptomen kan veroorzaken die verder gaan dan de luchtwegen, aldus de arts in The New York Times.

Meer lezen

https://www.nytimes.com/article/unusual-covid-symptoms.html

4 november 2022

Is covid milder geworden?

Het korte antwoord is nee. Covid-19 is nog steeds een dodelijke ziekte, die op dit ogenblik in 2022 bijna 1,1 miljoen mensen het leven heeft gekost, aldus de BMJ.

"Er blijft een hoog risico op ziekenhuisopname en overlijden voor iedereen zonder voorafgaande immuniteit. Aangezien sommige bevolkingsgroepen nog grotendeels niet aan het virus zijn blootgesteld, zoals in China, en er op verschillende plaatsen verschillende soorten vaccins worden gebruikt, zou het arrogant zijn om covid-19 iets anders dan ernstig te noemen."

"Het is echt moeilijk om de ernstige ziekteaspecten van varianten te vergelijken omdat de immuniteit van de bevolking zo verschillend is", zegt Steve Griffin, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Leeds. "Als mensen omicron mild noemen, ja, dan is er waarschijnlijk een kleinere neiging om diep in de longen te gaan. Maar als je denkt aan de klinische impact ervan, vanwege de enorme prevalentie, ook al is de kans kleiner dat het het soort ernstige ziekte veroorzaakt waar we het met acute covid-19 over hebben, is de feitelijke klinische impact nog steeds zeer, zeer groot."

David Strain, senior klinisch docent aan de Universiteit van Exeter Medical School, wijst erop dat covid-19 de neiging heeft om andere ziekten te verergeren. "Het maakt niet uit wat die andere ziekten zijn," vertelde hij The BMJ in augustus 2022. "Patiënten die al lang de ziekte van Crohn hebben, komen binnen met verergeringen van hun Crohn, coeliakie of artritis."

Monica Verduzco Gutierrez, professor en voorzitter van de afdeling Revalidatiegeneeskunde aan de Long School of Medicine in San Antonio, Texas, benadrukt ook dat zelfs milde covid-19 long covid kan veroorzaken, met aanhoudende symptomen en zwakheid.

Zij voegt eraan toe dat we de impact van herinfecties nog niet volledig begrijpen. Uit een studie van de gezondheidsdossiers van zes miljoen mensen van het Amerikaanse ministerie van veteranenzaken, bleek dat mensen die een tweede of derde covid-19-infectie hadden, aanzienlijk hogere percentages hartaandoeningen, nieraandoeningen en andere gezondheidsproblemen hadden tijdens de eerste 30 dagen van de infectie, alsook in de maanden daarna, dan mensen die slechts één keer waren geïnfecteerd.


8 juli 2022:

De interministeriële conferentie Volksgezondheid besloot eerder deze week dat er in het najaar weer uitgebreid wordt geboosterd tegen Covid. Vlaanderen heeft nu beslist over de uitwerking. De nieuwe campagne start op 12 september en op het einde van die maand wordt geëvalueerd hoeveel interesse er is. Mogelijk wordt dan beslist om over te gaan naar fase één, met een capaciteit van 400.000 prikken per week. Mensen met een hoger risico krijgen een sterke aanbeveling om zich te laten vaccineren. Het gaat dan om mensen boven de 65, immuungecompromitteerden, bewoners van woonzorgcentra en iedereen die in de zorgsector werkt. Alle anderen, boven de 18, krijgen een uitnodiging. Er komt  ook een nieuwe informatie- en sensibiliseringscampagne. Voor de nieuwe fase zullen de vaccinatiecentra weer worden geopend of opgeschaald. De regering had in maart al een budget van 86 miljoen euro gereserveerd waarmee de zorgraden en lokale besturen tot eind dit jaar de vaccinatiecentra paraat kunnen houden. Intussen is dit bedrag verhoogd tot ruim 100 miljoen euro. 

Vanaf 23 mei 2022 vervalt de mondmaskerplicht overal behalve in ziekenhuizen, in medische kabinetten (bij de dokter) en in apotheken. Men moet dus niet langer een mondmasker dragen in het openbaar vervoer.
Wel blijft het mondmasker aangeraden op erg drukke plaatsen of in zorgomgevingen zoals woonzorgcentra of bij de tandarts, kinesist, psycholoog of logopedist. Ook het goed ventileren van binnenruimtes blijft sterk aangeraden omdat het een sterk wapen is tegen virusoverdracht en in het algemeen goed is voor ons welzijn, onze gezondheid en productiviteit.

“Mensen die nu sterven aan covid zijn niet gevaccineerd”

“De meeste mensen die het Covid-vaccin hebben gehad, zijn volkomen veilig.” Dat zegt de Canadese immunoloog prof. John Bell in The Guardian.

Als  hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Oxford en een van de eerste leden van de werkgroep vaccins van de regering die samen met AstraZeneca had gewerkt aan het vaccin Covid-19 van de Universiteit van Oxford, legden de woorden van de 69-jarige gewicht in de schaal. Afgelopen december voorspelde hij vol vertrouwen dat Omicron "niet dezelfde ziekte was die we een jaar geleden zagen" en dat de hoge sterftecijfers als gevolg van Covid in het VK "nu verleden tijd" waren.

In een gesprek met de Observer is Bell nog steeds optimistisch. "De vaccins hebben een zeer krachtig en duurzaam effect gehad op de sterfte ... de meeste mensen die het vaccin hebben gehad zijn volkomen veilig," zegt hij. "Mensen die nu sterven, sinds afgelopen juli, zijn niet gevaccineerd. Dat is tragisch," voegt hij eraan toe, terwijl hij erkent dat kwetsbare ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem ook een groter risico lopen.

De grootste uitdaging is nu om met een vaccin te komen dat de overdracht van het virus stopt, maar Bell is optimistisch over de tweede generatie Covid-vaccins, die naar verwachting binnen een tot twee jaar op de markt zullen zijn. Een neusspray zou de overdracht kunnen stoppen, hopen hij en andere wetenschappers, terwijl vaccins die gebruik maken van T-cellen om geïnfecteerde cellen te doden een langduriger immuniteit zouden kunnen bieden dan de huidige vaccins en wellicht ook beter zijn in het bestrijden van virusmutaties.

https://www.theguardian.com/business/2022/may/07/sir-john-bell-most-people-who-have-had-the-covid-vaccine-are-completely-safe


Vanaf 17 maart valt de verplichting tot testen of quarantaine weg na een hoogrisicocontact binnen het gezin. Vandaag is dat al het geval voor wie gevaccineerd is en dat breidt dus uit naar wie niet of onvolledig gevaccineerd is. Dat zijn de verschillende ministers van Volksgezondheid woensdag overeengekomen. Het blijft wel sterk aanbevolen voor iedereen om zeven dagen na het contact een mondmasker te dragen buiten het gezin of een dagelijkse zelftest te doen, indien een mondmasker niet mogelijk is.

Vanaf 17 maart 2022:

- In alle ziekenhuizen, residentiële zorgvoorzieningen, kinésitherapiepraktijken, huisartsenpraktijken, ambulante praktijken van arts-specialisten, apotheken geldt er een mondmaskerplicht voor zowel zorgverstrekker, patiënt als bezoeker.

- M.b.t. zorginstellingen voor personen met een handicap, kinder- en jeugdsector geldt er geen mondmaskerplicht in Brussel, Ostbelgien, het Waals Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel. In Vlaanderen geldt de algemene regel met uitzonderingsmogelijkheid.

- Binnen de welzijnssector, logopediepraktijken en psychologische hulpverlening geldt er geen mondmaskerplicht.


23 februari 2022:

Wie genezen is van COVID-19 en een herstelcertificaat wil aanvragen, kan dat voortaan ook doen op basis van een snelle antigeentest, zoals die in ons land bij de apotheker wordt aangeboden.

Een herstelcertificaat kon tot nu enkel op basis van een positieve PCR-test worden afgeleverd. De Commissie heeft nu beslist, aan de hand van een zogenoemde gedelegeerde handeling, dat de EU-landen ook herstelcertificaten mogen afgeven aan wie positief getest heeft bij een snelle antigeentest.

Enkel de Europees gehomologeerde antigeentesten komen in aanmerking. Ook moet de test afgenomen zijn door zorgpersoneel of anderen die daarvoor in aanmerking komen.

De lidstaten zullen de herstelcertificaten retroactief kunnen uitreiken, op basis van positieve testen die vanaf 1 oktober 2021 werden afgenomen. In België is een herstelcertificaat zes maanden geldig, of 180 dagen om precies te zijn.


27 januari 2022:

Minstens 31 procent van de covid-patiënten heeft zes maanden na een besmetting met het coronavirus nog steeds klachten. Hoofdpijn is een veel voorkomende klacht, maar het gaat net zo goed om kortademigheid, felle verstrooidheid, druk op de borstkas of vermoeidheid. Zij lijden aan wat in de wetenschap long covid genoemd wordt, langdurige covid. In sommige gevallen verdwijnen de klachten na enkele maanden, anderen blijven ermee sukkelen.

20 januari 20

Wanneer is geen arbeidsongeschiktheidsattest nodig en kan de patiënt zelf een quarantainegetuigschrift verkrijgen?

Huisartsen worden tijdens deze omikron-golf overstelpt met vragen naar arbeidsongeschiktheidsattesten (A.O). In heel wat gevallen is een A.O. niet nodig en kan de patiënt zelf een quarantainegetuigschrift verkrijgen. We zetten het voor u op een rijtje:


Arbeidsongeschiktheidsattest

Quarantaine-getuigschrift

 • Patiënt is arbeidsgeschikt maar moet quarantaine volgen omwille van HRC of asymptomatische covid +
 • 70% loonbehoud voor werknemers; zelfstandigen overbruggingsrecht
 • In principe wordt een getuigschrift van quarantaine opgesteld door medewerkers van het call center die dat doen op autoriteit van de Regionale Gezondheidsinspecteurs. Hoog-risico contacten kunnen zelf dat quarantainecertificaat voor hun werkgever downloaden (maximale duur 10 dagen) via www.mijngezondheid.be  aan de hand van de code die ze van het call center krijgen.
 • Hoe krijg ik mijn quarantainecertificaat?


Geen Quarantaine-getuigschrift nodig

 • Verplichte quarantaine maar kan 100% telewerken


Afwezigheidsattest 36u voor werknemers via Self Assessment Testing Tool

 • Werknemers, die milde symptomen ervaren die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus, kunnen via de Self Assessment Testing Tool nagaan of een gratis coronatest zinvol is.  Als de werknemers de vragenlijst hebben ingevuld, is het mogelijk dat het resultaat aanbeveelt om zich te laten testen op COVID-19. Zij krijgen daarvoor een activatiecode. De werknemers hebben dan het recht om van het werk afwezig te zijn om zich te laten testen. De tool levert hiervoor een afwezigheidsattest af.
 • Het attest is een bewijs dat de werknemers een coronatest hebben aangevraagd wegens milde klachten. Het vermeldt de dag en het uur waarop de activatiecode voor de test werd uitgegeven. Aangezien het om een gerechtvaardigde afwezigheid gaat, behoudt de werknemer zijn volledige loon (ten laste van de werkgever).
 • Werknemers die niet kunnen telewerken, mogen afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om een test te laten afnemen tot en met het resultaat van de test. Maar er is een maximumduur van 36 uur vastgelegd die ingaat vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de tool. Kunnen de werknemers wel telewerken, dan voeren de werknemers de arbeidsovereenkomst verder uit via telewerk tot het testresultaat bekend is. Ook in dit geval geldt een maximumduur van 36 uur die loopt vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de tool.
 • Deze regeling geldt van 19 november 2021 tot en met 28 februari 2022.

14 januari 2022:

Info op Gezondheid en Wetenschap:  https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/alles-over-corona


7 januari 2022:

In verband met de zelftest:

Wat je het best doet: eerst even in de keel gaan met de wisser, dan in de neus.

Het virus komt eerst in de keel en is daar het meest aanwezig. Dus is het logisch dat je pas zeker weet of je besmet bent als je het daar test.

Uit nieuw onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk blijkt dat zelftests pas drie dagen na een positieve PCR-test de besmettingen zouden detecteren.

In het begin van een infectie is de viruswaarde altijd laag. PCR-testen zijn gevoeliger en detecteren die besmetting sneller. Wat je het best doet in geval van twijfel, is meerdere dagen na elkaar testen. Dan ben je zeker.

5 januari 2022:

Nieuwe regels vanaf 10 januari 2022:


Quarantaine na een hoogrisicocontact

Voor gevaccineerde personen wordt een onderscheid gemaakt.

Werd u minder dan 5 maanden geleden voor het laatst geprikt (basis- of boostervaccinatie) dan:

 • hoeft u niet in quarantaine;
 • hoeft u geen PCR-test te laten afnemen.

Werd u meer dan 5 maanden geleden voor het laatst geprikt (basis- of boostervaccinatie) dan:

 • moet u 10 dagen in quarantaine;
 • mag u de quarantaine verlaten vanaf dag 4 op voorwaarde dat u elke dag een zelftest aflegt  ( met negatief resultaat !!  ) en dit tot en met dag 10;
 • hoeft u geen PCR-test te laten afnemen.

Bent u niet gevaccineerd, dan:

 • moet u 10 dagen in quarantaine;
 • mag u de quarantaine verlaten vanaf dag 7 op voorwaarde dat u elke dag een zelftest aflegt  (  met negatief resultaat !! ) en dit tot en met dag 10;
 • hoeft u geen PCR-test te laten afnemen.

Isolatie na een besmetting met COVID-19

Legde u een PCR-test of snelle antigeentest (RAT) af en werd bij u een besmetting met COVID-19 vastgesteld, dan:

 • moet u 7 dagen in isolatie;
 • mag u de isolatie na 7 dagen verlaten op voorwaarde dat u geen symptomen meer heeft en een negatieve zelftest aflegt.
 • hoeft u nadien geen PCR-test te laten afnemen.

16 december 2021:

Aanpak bij personen die zich niet kunnen laten vaccineren tegen COVID-19

In zeer uitzonderlijke gevallen kan/mag een persoon om strikte medische redenen zich niet of onvolledig laten vaccineren tegen Covid-19 wegens zeer hoog risico op ernstige of allergische reacties bij inenting.

Om te kunnen reizen en deel te nemen aan culturele evenementen en het maatschappelijk leven, hebben deze personen testen nodig om een Covid Safe Ticket (CST) te verkrijgen.

Voor personen met een risico op ernstige allergische reactie die geen enkel inenting tegen Covid hebben gehad, wordt daarom een terugbetaling van COVID-testen (zowel PCR-testen als snelle antigeentesten) voorzien, zodat zij een testcertificaat kunnen verkrijgen. De terugbetaling van de labofacturen geldt voor een periode van 1 jaar, en is automatisch verlengbaar, tenzij deze procedure wordt aangepast.

Personen die een zeer ernstige bijwerking hadden na een eerste vaccinatie tegen COVID-19 kunnen vanaf vandaag ook een vaccinatiecertificaat verkrijgen. Het gaat over een zeer beperkt aantal personen waarbij het vervolledigen van de vaccinatie niet mogelijk is, zelfs niet in een ziekenhuisomgeving. Dit CST is enkel van toepassing op het Belgisch grondgebied.

Als zij een positieve PCR-test afleggen, krijgen de betrokken personen een herstelcertificaat. Hiermee kunnen zij een CST verkrijgen dat vanaf dag 12 na de positieve test gedurende 180 dagen geldig blijft.

Concreet stappenplan

 1. De/een huisarts of een arts in het vaccinatiecentrum verwijst naar een referentiearts/ allergoloog uit de officiële RIZIV-lijst met referentiecentra (zie https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/liste_centre_lijst_centra_allergologie.pdf )
 2. De referentiearts bepaalt of vaccinatie al dan niet aan de orde is. Hij/zij zal steeds eerst onderzoeken of een vaccinatie toch mogelijk is, eventueel in een ziekenhuisomgeving. Enkel indien dat niet mogelijk is, zal de referentiearts op een officieel aanvraagformulier (zie bijlage) verklaren dat de persoon niet mag gevaccineerd worden. Op dit attest moet de patiënt, indien hij partieel is gevaccineerd, zijn uitdrukkelijke schriftelijke toelating geven aan de mutualiteiten om zijn gegevens te verwerken als hij een CST wil verkrijgen (zie ook handleiding onderaan deze brief). Op basis van dit attest krijgen deze personen ook onbeperkt COVID-testen terugbetaald.
 3. De persoon bezorgt de officiële verklaring van de referentie-allergoloog aan de adviserend arts van het ziekenfonds, zodat na goedkeuring de COVID-testen worden terugbetaald en/of een CST wordt afgeleverd.
 4. Een attest van de huisarts of andere specialist is dus niet voldoende en wordt niet aanvaard.
3 december 2021:

Sinds juni vorig jaar heeft het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis ongeveer veertien jonge patiënten behandeld met het Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, de officiële naam van die ontstekingsziekte. “Meestal gaat het om gezonde kinderen die vier tot acht weken nadat ze een coronabesmetting – meestal met milde symptomen - hebben doorgemaakt, toch plots heel ziek worden”, legt Thomas Crijnen uit. “Hun immuunsysteem verwart lichaamseigen cellen met het virus en valt het eigen lichaam aan, met aantasting van organen tot gevolg. Dat begint vaak met rode vlekken, ontstoken ogen, keel en mond. Maar de ontstekingsreactie kan zich ook richten op de organen zoals het maag-darmstelsel, het hart en de grote bloedvaten.”

Het gevolg is dan dat kinderen toch op intensieve zorgen belanden, medicatie nodig hebben om hun hart te ondersteunen en soms ook aan de beademing liggen. “Dat is enorm schrikken voor de kinderen en hun ouders”, weet Thomas Crijnen. “De ontstekingen kunnen ook blijvende schade veroorzaken. Als de hartspier ontstoken is, mogen kinderen een half jaar niet meedoen aan de turnles en niet sporten, wat heel belastend is en een kind in een sociaal isolement kan plaatsen. Als ik hoor dat ouders kinderen bewust samen laten spelen om er zo voor te zorgen dat iedereen corona heeft gehad, heb ik daar dus ernstige bedenkingen bij.”


De gemiddelde leeftijd waarop kinderen het MIS-C syndroom krijgen, ligt rond de 10-15 jaar. In het ZNA Paola Kinderziekenhuis werden ook al baby’s en peuters opgenomen. “Gelukkig heeft iedereen het overleefd, maar ik weet dat er in België al wel kinderen aan zijn gestorven. Dat aantal ligt gelukkig op minder dan 1% van de kinderen die MIS-C oplopen. De gemiddelde opname op intensieve zorgen is vier tot vijf dagen, maar de hele opname in het ziekenhuis duurt vaak langer. Hoe ernstiger de klachten, hoe langer een patiënt moet blijven”, zegt Crijnen.


Tijdens de eerste coronagolf was de aandoening nog niet echt bekend, tot artsen op een bepaald moment vaststelden dat sommige kinderen symptomen ontwikkelden die deden denken aan de ziekte van Kawasaki. Dat is ook een ontstekingsreactie, maar milder dan MIS-C. “Sinds het eind van de eerste golf zijn artsen er alerter op geworden en wordt er ook onderzoek naar gedaan”, weet Thomas Crijnen. “Wij hadden acht patiëntjes in de tweede golf. In februari waren er in heel België 136 casussen vastgesteld. De derde golf bleef het rustig, maar nu zien we dus weer een stijging. Dat hoor ik ook van collega’s in andere ziekenhuizen. De afgelopen weken kregen wij drie nieuwe jonge patiënten binnen, dat is dus relatief veel. In totaal wordt het aantal patiënten dat in België opgenomen is geweest met MIS-C op zo’n tweehonderd tot tweehonderdvijftig geschat.”

In het UZ Gent wordt landelijk onderzoek verricht naar het syndroom. Artsen schatten de kans op MIS-C bij de besmetting van een kind ongeveer op een op de drieduizend, wat dus een behoorlijk aantal is. Paniek is niet nodig, maar het is wel goed als huisartsen, kinderartsen en ook ouders zelf alert zijn op de symptomen en het verband met een coronabesmetting een paar weken eerder. Thomas Crijnen: “Corona is dus niet voor alle kinderen onschuldig, daar moeten we rekening mee houden.”

1 december 2021:

Vaccinatie doet de kans op coronasterfte exponentieel afnemen, zo blijkt uit wetenschappelijke gegevens. Niet-gevaccineerden in de leeftijdsgroep 55 tot 64 jaar hebben bijna vijftig keer meer kans op een overlijden dan zij die wel zijn ingeënt. ( bron: Sciensano )

1 december 2021:

Hoe lang na een COVID-infectie moet je wachten voor de extra prik?

Volgens de richtlijn van de Hoge Gezondheidsraad mag de booster vaccinatie gewoonlijk minimaal 14 dagen gegeven worden na genezing, of minimaal 14 dagen na een positieve PCR, indien geen klachten. 

.

Het Nieuwsblad meldt op 29 november 2021:

Zelfs een milde coronabesmetting kan bij zwangere vrouwen soms dodelijk uitwerken voor de ongeboren baby, denken onderzoekers van het Erasmus MC, het universitair medisch centrum in Rotterdam. Ze hebben van dertien baby’s die voor de geboorte in de buik zijn overleden vastgesteld dat de moeder een corona-infectie achter de rug had, bevestigt gynaecoloog Sam Schoenmakers na berichtgeving door de Volkskrant.

De placenta’s van de moeders waren kapotgegaan door de infectie, zegt Schoenmakers. De toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar het ongeboren kind kwamen daardoor in de knel. “Wij denken dat het te maken heeft met de deltavariant. Daarvoor hebben wij dit niet gezien”, zegt de gynaecoloog. Hij voegt er een advies aan zwangere vrouwen aan toe: “Laat je vaccineren. Als je geen corona krijgt, dan krijg je dit ook niet.” Alle dertien moeders die hun baby verloren, waren ongevaccineerd.

Dat advies geven ook gynaecologen en verloskundigen, aangezien vaccinatie de kans op ernstige ziekte door het virus fors kleiner maakt.