Oktober 2023.

Volledige terugbetaling voor financieel kwetsbare kinderen en jongeren

Financieel kwetsbare kinderen en jongeren betalen sinds 1 oktober 2023 niets meer voor een consultatie bij een geconventioneerde huisarts of specialist. Het gaat over kinderen en jongvolwassenen tot en met 24 jaar die een verhoogde tegemoetkoming krijgen en een globaal medisch dossier (GMD) hebben. Het remgeld valt voor hen helemaal weg.

Welk type zorg wordt vergoed?

Niet alleen consultaties maar ook huisbezoeken van de huisarts of de specialist worden volledig terugbetaald. Eventuele supplementen voor bezoeken die ’s nachts, in het weekend of op feestdagen plaatsvonden horen daar ook bij. De volledige terugbetaling geldt alleen voor een bezoek aan een geconventioneerde arts of specialist. Een niet-geconventioneerde arts kan wel supplementen aanrekenen. Om te controleren of de arts of specialist geconventioneerd is of niet, kan je de online applicatie raadplegen "een zorgverlener zoeken".


Meer betaalbare zorg met een globaal medisch dossier

Deze maatregel sluit mooi aan bij het systeem van de verhoogde tegemoetkoming. Dat systeem is al een tijdje actief en zorgt ervoor dat mensen met een lager inkomen een hogere vergoeding krijgen voor hun zorg. Naast de verhoogde tegemoetkoming, kreeg elke patiënt met een globaal medisch dossier al een hogere vergoeding voor consultaties bij de huisarts.


Hoe open je een globaal medisch dossier?

Iedereen, of je nu een verhoogde tegemoetkoming hebt of niet, kan zijn huisarts vragen om een globaal medisch dossier te openen. Dat kan tijdens een consultatie gebeuren of als de arts op huisbezoek komt. Als de patiënt het zelf niet kan aanvragen, kan een familielid of naaste dat doen. De volledige beheerkosten van het dossier aan de huisarts is geregeld door het ziekenfonds waar de patiënt aangesloten is. Het is dus helemaal gratis.

21 april 2023:

Wat moet je doen als je gebeten bent door een teek? Of plots vol huiduitslag staat? Meestal is de eerste reflex om de antwoorden op het internet te zoeken. Maar daar vind je vaak tegenstrijdige of verkeerde informatie. Welke websites zijn betrouwbaar, welke niet? En moet ik me nu zorgen maken of juist niet?

Als tegengewicht voor "dokter Google" ontwikkelde het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine  (Cebam) al de website Gezondheid en Wetenschap. Nu is er ook een versie voor de smartphone: ZoekGezond.

"We weten dat meer dan 90 procent van de burgers lukraak gaan googelen wanneer ze een kwaaltje voelen. Maar meer dan de helft van de gezondheidsinformatie op Google is fout", zegt Marleen Finoulst van Gezondheid en Wetenschap.

"Onze informatie is betrouwbaar en gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen. We zetten ook alles om in toegankelijke taal voor burgers en patiënten. Heel belangrijk aan onze app is dat we al de informatie up-to-date houden. Als er dus nieuwe gegevens komen rond een bepaalde aandoening wordt die informatie ook aangepast in de app."

13 januari 2023:

Advies rond koorts bij baby's en peuters in de opvang.

Bij kinderen jonger dan 3 maanden of als je je zorgen maakt als kinderbegeleider is het belangrijk dat ouders zo snel mogelijk een kind komen ophalen. Als het om oudere kinderen gaat die geen alarmerende symptomen vertonen, dan moet de kinderopvang de ouders informeren en afspreken om een eerste dosis koortswerende medicatie te geven. In tweede instantie kan dan gevraagd worden om het kind te komen ophalen. Een doktersbezoek is enkel aangewezen als de ouders ongerust zijn of als het kind jonger is dan drie maanden.

Kinderen die koorts maken, kunnen daags nadien wel niet zomaar terug naar de opvang. Studies tonen immers aan dat er een observatieperiode nodig is om te kijken of koorts evolueert tot een ernstige ziekte. Als kinderen 24 uur koortsvrij zijn, kunnen ze opnieuw terecht in de opvang.


13 januari 2023:

Niet langer apart doktersattest nodig voor toediening medicatie in kinderopvang

Als kinderen specifieke medicatie toegediend moeten krijgen terwijl ze in de kinderopvang zitten, hebben hun ouders daar voortaan geen apart doktersattest meer voor nodig. Een etiket van de apotheker met de gegevens van de voorschrijvende arts en de wijze waarop het geneesmiddel moet worden toegediend, volstaat. Dat meldt het Agentschap Opgroeien na overleg met huisartsenvereniging Domus Medica en de beroepsvereniging van kinderartsen. Op die manier wordt de administratieve druk op de huisartsen wat verlicht.

Tot nog toe moesten de ouders steeds een specifiek doktersattest kunnen voorleggen indien hun kind in de opvang een bepaald geneesmiddel nodig had. Daardoor moesten veel ouders een extra afspraak met de huisarts boeken, enkel en alleen om zo'n attest te verkrijgen.

"Maar wanneer op het etiket van de apotheker op de verpakking van het geneesmiddel de naam van de voorschrijvende arts vermeld is, is het eigenlijk duidelijk dat de behandeling werd goedgekeurd. Vaak staat ook de duur of de einddatum van een behandeling op het etiket waardoor de opvang weet hoe lang ze een geneesmiddel mogen toedienen", zegt Niels Heselmans, woordvoerder van agentschap Opgroeien. "Een bijkomend doktersattest, specifiek voor de opvang, is daarom nu niet meer nodig."

Als de naam van de arts op het etiket ontbreekt, dan kunnen ouders via de apotheek een nieuw etiket aanvragen.


.

18 aug 2022

HPV-vaccin Gardasil voortaan ook terugbetaald voor jongens

Het humaan papillomavirus (HPV) is een familie van virussen die de huid en de slijmvliezen infecteren. Vaccinatie tegen HPV wordt aanbevolen aan jongeren (jongens en meisjes) om kankers te helpen voorkomen die door HPV veroorzaakt worden. Het gaat in de eerste plaats om baarmoederhalskanker, maar ook andere kankers van de aars en de schaamstreek en sommige mond- en keelkankers. Besmetting is mogelijk door intiem en seksueel contact. Bijgevolg wordt best zo vroeg mogelijk met vaccinatie gestart. Volledige vaccinatie bestaat uit twee inentingen. In België zijn er twee vaccins geregistreerd: GARDASIL® 9 (ter vervanging van het vroegere GARDASIL®) en CERVARIX®.   

Tot voor kort hadden enkel meisjes recht op een terugbetaling. Sinds 1 augustus wordt GARDASIL® 9 ook terugbetaald voor jongens van 12 tot en met 18 jaar. Zij kunnen nu ook, net zoals meisjes, op 3 manieren gevaccineerd worden:

 1. Gratis op school via het CLB of bij een dokter naar keuze voor de doelgroep via de regionale vaccinatieprogramma’s zoals gedefinieerd door de deelstaten. 
 2. Bij een arts, gedeeltelijk terugbetaald (€12,80/spuit) van 12 tot en met 18 jaar. 
 3. Vanaf de leeftijd van 19 jaar kost een injectie €131,28. Sommige mutualiteiten bieden jaarlijkse vergoedingen voor vaccinatie die hier van pas komen. 

CERVARIX® wordt momenteel nog niet terugbetaald voor jongens. 

De gratis schoolvaccinatie voor HPV bij jongens werd in België opgestart in het schooljaar 2019-2020 voor jongens in het eerste jaar secundair onderwijs of in sommige richtingen van het Buitengewoon Onderwijs. Dit maakt dat veel jongens onder de 19 jaar nog niet gevaccineerd zijn tegen HPV. Zij kunnen nu van deze nieuwe terugbetaling genieten. Voor deze doelgroep is de huisarts de best geplaatste persoon om het vaccin te plaatsen.  

Meer informatie: www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-hpv

“Begin niet met vapen!”

Een elektronische sigaret is minder schadelijk dan een klassieke tabakssigaret. Toch raadt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een nieuw advies aan er niet mee te starten omdat het bepaalde risico’s blijft inhouden. 

Zeven jaar geleden bracht de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een eerste advies uit over de elektronische sigaret of vapen. Dat was nodig omdat de afbouw van het gebruik van klassieke sigaretten leidde tot de opkomst van nieuwe vormen van roken. Niet veel na het advies van de HGR paste de overheid de tabakswet aan en werd er een wettelijk kader vastgelegd voor de productie en verkoop van e-sigaretten omdat ook deze middelen hun eigen risico’s meebrengen voor de gebruikers ervan. 

Bij het gebruik van een e-sigaret wordt een vloeistof door elektronische verhitting verdampt waarop die damp wordt geïnhaleerd. De smaakstoffen en aroma’s die erin zitten, zijn meestal goedgekeurd als voedingsproducten. Wat het effect is bij inademing is echter onvoldoende gekend. Momenteel zijn er meer dan 1800 stoffen teruggevonden bij e-sigaretten. Het garanderen van hun veiligheid is dan ook niet mogelijk. Bovendien bevatten sommige e-sigaretten nicotine. Daarom luidt het advies van de HGR voor niet-rokers en jongeren klaar en duidelijk: “Begin er niet mee!” 

Dat producenten e-vloeistoffen op de markt kunnen brengen waarvan de ingrediënten niet getest zijn, vindt de HGR onaanvaardbaar. De HGR pleit dan ook voor strengere regels op de veiligheid van smaakstoffen en aroma’s in e-vloeistoffen. Concreet stelt de HGR voor de huidige e-vloeistoffenmarkt te bevriezen en geen nieuwe ingrediënten meer toe te laten en intussen de effecten van inademing van e-vloeistoffen en ingrediënten die al op de markt zijn, snel te onderzoeken. Worden er schadelijke effecten gevonden, dan moet het product onverwijld van de markt worden gehaald. 

Omdat de e-sigaret minder schadelijk is dan de klassieke sigaret, is de HGR wel van oordeel dat het kan worden gebruikt als hulpmiddel bij tabakstop. Vooral voor zware rokers en in kwetsbare groepen zoals kansarme gezinnen, patiënten met mentale gezondheidsproblemen of in gevangenissen ziet de HGR potentieel in de e-sigaret. In een tweede fase kan dan geprobeerd worden over te stappen van tabakstop op vapestop. 

12/05/2022:

ALLERGIE GRASPOLLEN.

Nu het graspollenseizoen van start is gegaan, geeft wetenschappelijk instituut Sciensano enkele tips mee om succesvol de strijd tegen deze veroorzaker van allergieën aan te gaan. 

Graspollen is de meest voorkomende oorzaak van allergieën in ons land. Maar liefst één Belg op zes is hier gevoelig aan. Bovendien is het niet alleen het seizoen met de meeste hooikoortspatiënten, het is ook het langstdurende seizoen. Sinds begin deze maand geeft het Nationaal Aerobiologisch Meetnet AirAllergy van Sciensano aan dat de concentratie van graspollen geleidelijk aan het stijgen is.  

Het graspollenseizoen duurt tot juli en moet zijn piek nog krijgen in juni. De voorbije dagen was er een kleine polemiek over de invloed van de campagne Maai Mei Niet op het risico op blootstelling. Sciensano spreekt zich hier niet over uit en geeft aan dat er verder onderzoek nodig is. Toch raadt de wetenschappelijke instelling mensen die erg te lijden hebben aan om in de nabijheid van hun woning toch een vorm van onderhoud te voorzien zodat geen al te grote percelen ontstaan die dichtbegroeid zijn met wilde grassen. 

 • Patiënten die te lijden hebben onder een graspollenallergie, kunnen gebaat zijn met volgende tips: 
 • Reinig de neus met fysiologisch water 
 • Draag een (zonne)bril om contactreacties te vermijden 
 • Neem een douche en was regelmatig de haren 
 • Gebruik papieren zakdoeken en werp deze systematisch weg na gebruik 
 • Droog de was niet buiten 
 • Was regelmatig het beddengoed 
 • Vermijd zware lichamelijke activiteiten 
 • Houd de ramen dicht bij een verplaatsing met de auto 
 • Vermijd irriterende of allergene factoren: tabak, huisgeuren, kaarsen, wierook, schoonmaakmiddelen en doe-het-zelfproducten 
 • Draag een FFP2- of N95-masker 

13 april 2022:

Het Riziv heeft maandag een app gelanceerd waarmee patiënten hun voorschriften voor geneesmiddelen kunnen beheren en medicatie kunnen reserveren en afhalen bij de apotheek. Patiënten krijgen zo een extra mogelijkheid om papierloos geneesmiddelen af te halen, klinkt het in een persbericht.

Dankzij het gebruik van de eID, hebben patiënten al een tijdje geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift meer nodig om geneesmiddelen in de apotheek af te halen. Met de app "Mijn Geneesmiddelen" kunnen patiënten nu ook zelf geneesmiddelenvoorschriften beheren en geneesmiddelen afhalen van zichzelf of personen voor wie ze een zorgvolmacht hebben.

Gebruikers kunnen via de beveiligde toegang itsme voorschriften downloaden en bewaren in de app. De bijsluiters van de voorgeschreven geneesmiddelen zijn beschikbaar in de app, met een barcode die ze door de apotheker laten scannen.

Ter voorbereiding van het bezoek aan de apotheek kunnen de gebruikers uit de beschikbare voorschriften een aparte lijst maken, wat handig is voor mensen met veel voorschriften. 

Het is via de app eveneens mogelijk om geneesmiddelen te reserveren bij een apotheek naar keuze.

Het Riziv benadrukt dat het ook mogelijk blijft om geneesmiddelen af te halen met de eID. Wie liever toch nog een papieren bewijs heeft, kan dat vragen aan de huisarts of voorschrijver.

Gebruikers van de app kunnen voor elk voorschrift bovendien kiezen of ze zichtbaar zijn voor de apotheken wanneer ze toch hun eID gebruiken om medicatie af te halen. Zo waken patiënten zelf over hun privacy. Onzichtbare voorschriften kunnen wel afgehaald worden door de barcode te laten scannen.

"Mijn Geneesmiddelen" ("My Medicines") is nu beschikbaar voor iOS en Android, net als op de website mijngezondheid.be.

23 februari 2022:

De vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) waarschuwt sporters om niet te sporten wanneer ze ziek zijn of ziek zijn geweest door het coronavirus of andere infecties.

Net als griep, verkoudheid en veel andere virusziekten kan COVID-19 het hart aantasten, met mogelijk ernstige gevolgen als ritmestoornissen of zelfs een hartstilstand, aldus de sportartsen. Ook op langere termijn kan de ontsteking (myocarditis of pericarditis) problemen veroorzaken door littekenvorming in het hart.

De SKA wijst erop dat paniek niet nodig is, maar dat sporters wel voorzichtig moeten zijn. De vereniging geeft daarom een aantal adviezen mee.

Zo mag je nooit sporten als je koorts hebt. Nadien wacht je best nog evenveel dagen met sporten als het aantal dagen dat je koorts hebt gehad. Wie COVID heeft, mag minstens tien dagen niet sporten. Wie na die tien dagen nog klachten heeft of als de klachten terugkomen tijdens het sporten, neemt best contact op met zijn arts. Tot slot is het belangrijk om het sporten opnieuw op te bouwen na ziekte.

De sportartsen benadrukken echter het belang van sporten. "Het staat als een paal boven water dat sporten de beste manier is om lang en gezond te leven, om beter bestand te zijn tegen infecties en om niet ernstig ziek te worden als je toch een infectie oploopt", besluiten ze.

16 Februari 2022

Twee jaar na de invoering van ‘het recht om vergeten te worden’ voor de schuldsaldoverzekering, is dit recht nu ook geldig voor elke nieuwe verzekering Gewaarborgd Inkomen. Deze gedragscode zal bindend zijn voor alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van Assuralia. Zo kunnen mensen die meer dan 10 jaar geleden een kankerbehandeling afgerond hebben, niet meer geweigerd worden voor deze verzekering of moeten ze geen extra bijpremie meer betalen.

Opheffing verbod op derdebetalersregeling voor raadplegingen, bezoeken en adviezen

Ingevolge een wetswijziging door minister Vandenbroucke, is het verbod op derdebetaler en al zijn uitzonderingssituaties opgeheven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Deze wetswijziging heeft tot gevolg dat de toepassing van de derdebetalersregeling steeds mogelijk zal zijn voor alle verstrekkingen van artsen, ongeacht de plaats waar de verstrekking plaatsvindt en ongeacht het statuut van de patiënt.

Wat betekent dit nu concreet?

Concreet betekent de wetswijziging dat elke arts zelf kan kiezen om derdebetalersregeling toe te passen bij raadplegingen, bezoeken en adviezen. De uitzonderingssituaties bestaan niet meer.

Patient betaalt nog enkel het remgeld ( 4 of 1 euro ) voor een consultatie.

De artsen die de derdebetalersregeling wensen toe te passen verbinden zich ertoe de conventietarieven na te leven."jouw apotheek altijd bij de hand" op tablet, smartphone en PC