Opheffing verbod op derdebetalersregeling voor raadplegingen, bezoeken en adviezen

Ingevolge een wetswijziging door minister Vandenbroucke, is het verbod op derdebetaler en al zijn uitzonderingssituaties opgeheven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Deze wetswijziging heeft tot gevolg dat de toepassing van de derdebetalersregeling steeds mogelijk zal zijn voor alle verstrekkingen van artsen, ongeacht de plaats waar de verstrekking plaatsvindt en ongeacht het statuut van de patiënt.

Wat betekent dit nu concreet?

Concreet betekent de wetswijziging dat elke arts zelf kan kiezen om derdebetalersregeling toe te passen bij raadplegingen, bezoeken en adviezen. De uitzonderingssituaties bestaan niet meer. Patient betaalt dan nog enkel het remgeld ( 4 of 1 euro ).

De artsen die de derdebetalersregeling wensen toe te passen verbinden zich ertoe de conventietarieven na te leven."jouw apotheek altijd bij de hand" op tablet, smartphone en PC
Chronische pijn: raadpleeg uw arts voor 1 januari 2022 voor een betere vergoeding van uw pijnstillers

7/12/2021

Zo’n 232.000 patiënten met chronische pijn hebben recht op een vergoeding van hun analgetica (pijnstillers). Op dit moment gebeurt deze terugbetaling op basis van 2 verschillende systemen, met een verschillende impact op de prijs en op de duur van de toelating: ofwel via het Koninklijk Besluit van 2007, ofwel via Hoofdstuk IV van de farmaceutische specialiteiten.

Vanaf 1 januari 2022 vereenvoudigt deze vergoeding door ze enkel te behouden via Hoofdstuk IV. Het eengemaakte systeem is voordeliger zowel voor de patiënt, als voor de arts en de ziekteverzekering. De analgetica zullen veel minder duur worden voor de patiënten en het RIZIV. Het zorgt ook voor een vereenvoudigde werkwijze: de arts zal slechts één aanvraag tot machtiging moeten uitvoeren bij de ziekenfondsen aangezien deze machtiging levenslang geldig zal zijn.

Patiënten in het bezit van een machtiging van 1 jaar moeten voor 1 januari 2022 hun arts raadplegen zodat die een nieuwe toelating kan aanvragen bij uw ziekenfonds om zo uw terugbetaling verder te zetten.