12/05/2022:

ALLERGIE GRASPOLLEN.

Nu het graspollenseizoen van start is gegaan, geeft wetenschappelijk instituut Sciensano enkele tips mee om succesvol de strijd tegen deze veroorzaker van allergieën aan te gaan. 

Graspollen is de meest voorkomende oorzaak van allergieën in ons land. Maar liefst één Belg op zes is hier gevoelig aan. Bovendien is het niet alleen het seizoen met de meeste hooikoortspatiënten, het is ook het langstdurende seizoen. Sinds begin deze maand geeft het Nationaal Aerobiologisch Meetnet AirAllergy van Sciensano aan dat de concentratie van graspollen geleidelijk aan het stijgen is.  

Het graspollenseizoen duurt tot juli en moet zijn piek nog krijgen in juni. De voorbije dagen was er een kleine polemiek over de invloed van de campagne Maai Mei Niet op het risico op blootstelling. Sciensano spreekt zich hier niet over uit en geeft aan dat er verder onderzoek nodig is. Toch raadt de wetenschappelijke instelling mensen die erg te lijden hebben aan om in de nabijheid van hun woning toch een vorm van onderhoud te voorzien zodat geen al te grote percelen ontstaan die dichtbegroeid zijn met wilde grassen. 

 • Patiënten die te lijden hebben onder een graspollenallergie, kunnen gebaat zijn met volgende tips: 
 • Reinig de neus met fysiologisch water 
 • Draag een (zonne)bril om contactreacties te vermijden 
 • Neem een douche en was regelmatig de haren 
 • Gebruik papieren zakdoeken en werp deze systematisch weg na gebruik 
 • Droog de was niet buiten 
 • Was regelmatig het beddengoed 
 • Vermijd zware lichamelijke activiteiten 
 • Houd de ramen dicht bij een verplaatsing met de auto 
 • Vermijd irriterende of allergene factoren: tabak, huisgeuren, kaarsen, wierook, schoonmaakmiddelen en doe-het-zelfproducten 
 • Draag een FFP2- of N95-masker 

13 april 2022:

Het Riziv heeft maandag een app gelanceerd waarmee patiënten hun voorschriften voor geneesmiddelen kunnen beheren en medicatie kunnen reserveren en afhalen bij de apotheek. Patiënten krijgen zo een extra mogelijkheid om papierloos geneesmiddelen af te halen, klinkt het in een persbericht.

Dankzij het gebruik van de eID, hebben patiënten al een tijdje geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift meer nodig om geneesmiddelen in de apotheek af te halen. Met de app "Mijn Geneesmiddelen" kunnen patiënten nu ook zelf geneesmiddelenvoorschriften beheren en geneesmiddelen afhalen van zichzelf of personen voor wie ze een zorgvolmacht hebben.

Gebruikers kunnen via de beveiligde toegang itsme voorschriften downloaden en bewaren in de app. De bijsluiters van de voorgeschreven geneesmiddelen zijn beschikbaar in de app, met een barcode die ze door de apotheker laten scannen.

Ter voorbereiding van het bezoek aan de apotheek kunnen de gebruikers uit de beschikbare voorschriften een aparte lijst maken, wat handig is voor mensen met veel voorschriften. 

Het is via de app eveneens mogelijk om geneesmiddelen te reserveren bij een apotheek naar keuze.

Het Riziv benadrukt dat het ook mogelijk blijft om geneesmiddelen af te halen met de eID. Wie liever toch nog een papieren bewijs heeft, kan dat vragen aan de huisarts of voorschrijver.

Gebruikers van de app kunnen voor elk voorschrift bovendien kiezen of ze zichtbaar zijn voor de apotheken wanneer ze toch hun eID gebruiken om medicatie af te halen. Zo waken patiënten zelf over hun privacy. Onzichtbare voorschriften kunnen wel afgehaald worden door de barcode te laten scannen.

"Mijn Geneesmiddelen" ("My Medicines") is nu beschikbaar voor iOS en Android, net als op de website mijngezondheid.be.

23 februari 2022:

De vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) waarschuwt sporters om niet te sporten wanneer ze ziek zijn of ziek zijn geweest door het coronavirus of andere infecties.

Net als griep, verkoudheid en veel andere virusziekten kan COVID-19 het hart aantasten, met mogelijk ernstige gevolgen als ritmestoornissen of zelfs een hartstilstand, aldus de sportartsen. Ook op langere termijn kan de ontsteking (myocarditis of pericarditis) problemen veroorzaken door littekenvorming in het hart.

De SKA wijst erop dat paniek niet nodig is, maar dat sporters wel voorzichtig moeten zijn. De vereniging geeft daarom een aantal adviezen mee.

Zo mag je nooit sporten als je koorts hebt. Nadien wacht je best nog evenveel dagen met sporten als het aantal dagen dat je koorts hebt gehad. Wie COVID heeft, mag minstens tien dagen niet sporten. Wie na die tien dagen nog klachten heeft of als de klachten terugkomen tijdens het sporten, neemt best contact op met zijn arts. Tot slot is het belangrijk om het sporten opnieuw op te bouwen na ziekte.

De sportartsen benadrukken echter het belang van sporten. "Het staat als een paal boven water dat sporten de beste manier is om lang en gezond te leven, om beter bestand te zijn tegen infecties en om niet ernstig ziek te worden als je toch een infectie oploopt", besluiten ze.

16 Februari 2022

Twee jaar na de invoering van ‘het recht om vergeten te worden’ voor de schuldsaldoverzekering, is dit recht nu ook geldig voor elke nieuwe verzekering Gewaarborgd Inkomen. Deze gedragscode zal bindend zijn voor alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van Assuralia. Zo kunnen mensen die meer dan 10 jaar geleden een kankerbehandeling afgerond hebben, niet meer geweigerd worden voor deze verzekering of moeten ze geen extra bijpremie meer betalen.

Opheffing verbod op derdebetalersregeling voor raadplegingen, bezoeken en adviezen

Ingevolge een wetswijziging door minister Vandenbroucke, is het verbod op derdebetaler en al zijn uitzonderingssituaties opgeheven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Deze wetswijziging heeft tot gevolg dat de toepassing van de derdebetalersregeling steeds mogelijk zal zijn voor alle verstrekkingen van artsen, ongeacht de plaats waar de verstrekking plaatsvindt en ongeacht het statuut van de patiënt.

Wat betekent dit nu concreet?

Concreet betekent de wetswijziging dat elke arts zelf kan kiezen om derdebetalersregeling toe te passen bij raadplegingen, bezoeken en adviezen. De uitzonderingssituaties bestaan niet meer.

Patient betaalt nog enkel het remgeld ( 4 of 1 euro ) voor een consultatie.

De artsen die de derdebetalersregeling wensen toe te passen verbinden zich ertoe de conventietarieven na te leven."jouw apotheek altijd bij de hand" op tablet, smartphone en PC