Aangepast rijbewijs voor iedereen met diabetes (NIEUW!- KB van 10-09-2010).


Praktische richtlijnen


1. Iedereen met diagnose diabetes:

rijbewijs aanpassen binnen de 4 werkdagen na diagnose


2. Waar rijgeschiktheidsattest aanvragen


Voor privé-rijbewijs (groep 1; rijbewijs A3, A, B, B+E of G)
• Behandeling met leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie (uitgezonderd 3 of meer insuline
inspuitingen of insulinepomp): via huisarts of andere arts
• Behandeling met 3 of meer insuline inspuitingen per dag of behandeling met insulinepomp: via endocrinoloog
• Persoon met verhoogd risico op ernstige hypoglycemie, of na een ernstige hypoglycemie: via endocrinoloog
• Persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie (= hulp van derden): na wachttijd van tenminste drie
maanden met intrekking rijbewijs, via endocrinoloog
• Bij bepaling rijgeschiktheid wordt rekening gehouden met diabetescomplicaties (oogtoestand, locomotorische
problemen, ...)


Voor professioneel rijbewijs (groep 2):
• Behandeling met leefstijlaanpassingen en/of bloed-suikerverlagende medicatie die geen hypoglycemie kan
veroorzaken: via arbeidsgeneesheer op basis van advies (huis)arts en uitslag oogonderzoek
• Behandeling met bloedsuikerverlagende medicatie die hypoglycemie kan veroorzaken: via arbeidsgeneesheer
op basis van advies endocrinoloog en uitslag oogonderzoek
• Persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie (= hulp van derden): na wachttijd van tenminste drie
maanden met intrekking rijbewijs, via endocrinoloog
• Bij bepaling rijgeschiktheid wordt rekening gehouden met diabetescomplicaties (oogtoestand, locomotorische
problemen, ...)


3. Rijbewijs afhalen bij gemeente, dienst bevolking
Wat meenemen:
• rijgeschiktheidsattest
• pasfoto’s
• oud rijbewijs
Eerste aanpassing:
• administratiekost
Vernieuwing medisch rijbewijs is kosteloos sinds nov. 2009


4. Geldigheidsduur
Voor privé-rijbewijs (groep 1; rijbewijs A3, A, B, B+E of G)
• Maximum 5 jaar geldig
Voor professioneel rijbewijs (groep 2):
• Maximum 3 jaar geldig


5. Autoverzekering
Kopie rijgeschiktheidsattest en/of recto verso kopie aangepast rijbewijs aangetekend opsturen
Geen toeslag op premie


Voor meer informatie bel de gratis Diabetes Infolijn 0800/96.333© Vlaamse Diabetes Vereniging vzw (2010)
Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent - Tel: 09/220.05.20
E-mail: vdv@diabetes.be – Website: www.diabetes.be

.