Basisvaccinatieschema

Het basisvaccinatieschema is een overzicht van de aanbevolen vaccinaties die kinderen moeten krijgen om optimaal beschermd te zijn tegen een tiental infectieziekten. Het schema bepaalt op welke leeftijd de vaccinatie het best gebeurt. Het omvat de vaccins die de vaccinatoren, huisartsen, kinderartsen, Kind en Gezin en de CLB’s gratis kunnen bestellen.


Prik 1 (merknaam vaccin)Prik 2 (merknaam vaccin)extra vaccin
8 wekenIPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon)Pnc-13 (Prevenar 13)Rota2,3
12 wekenIPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon)
Rota2,3
16 wekenIPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon)Pnc-13 (Prevenar 13)Rota2,3
12 maandenMBR (MMR VAX Pro)Pnc-13 (Prevenar 13)
15 maandenIPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon)MenC (NeisVac-C)
6 jaarIPV-DTPa (Tetravac)

10 jaarMBR (MMR VAX Pro)

12 jaarHPV (Gardasil 9)1

14 jaardTpa (Triaxis)

1) 2 dosissen met een interval van 6 maanden tussen beide dosissen
2)oraal vaccin, aantal dosissen: 2 of 3 afhankelijk van het vaccinmerk
3) aanbevolen maar niet gratis

Legende

IPVgeïnactiveerd injecteerbaar vaccin tegen polioHBVvaccin tegen hepatitis B
Dvaccin tegen difterie (d: verlaagde dosis)HPVvaccin tegen humaan papillomavirus
Tvaccin tegen tetanusMBRvaccin tegen mazelen, bof en rubella
Paacellulair vaccin tegen pertussis (pa: verlaagde dosis)Pnc geconjugeerd vaccin tegen pneumokokken
Hibvaccin tegen Haemophilus influenzae type bMenCvaccin tegen meningokokken van serogroep C