Veilig emailen van resultaten, attesten,... + downloaden van het Covid Certificaat + ...


Om op een veilige en in akkoord met de privacywetgeving attesten te kunnen versturen, is er de website Helena.

Via deze site kan de dokter medicatievoorschriften, werkonbekwaamheidsattesten, verslagen van onderzoeken, laboresultaten, ... mailen naar de patiënt.


Hoe ga je te werk?

Ga naar de website https://helena.care/   en log daar in met je eID of via ITSME…

Van zodra dat gebeurd is,  wordt de dokter verwittigd in zijn medisch programma van de geslaagde aanmelding en kunnen attesten worden verstuurd.


PS.  lukt het niet dan kan de dokter je een inlogcode toesturen….